Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,185 €/m³
26 50 1,350 €/m³
51 75 1,800 €/m³
76 100 2,735 €/m³
101 500 3,300 €/m³
501   3,450 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,25€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 30%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 1,50€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,000 €/m³
26 50 1,300 €/m³
51 75 1,550 €/m³
76 100 1,900 €/m³
101 500 3,300 €/m³
501   3,450 €/m³
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,522 €/m³
26 50 0,840 €/m³
51 75 1,080 €/m³
76 100 1,450 €/m³
101 500 1,748 €/m³
501   1,751 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 3%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 3%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 4,2€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,100 €/m³
26 50 1,350 €/m³
51 75 1,380 €/m³
76 100 1,385 €/m³
101 500 1,390 €/m³
501   1,402 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 30%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 10%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,5€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,640 €/m³
26 50 0,830 €/m³
51 75 1,000 €/m³
76 100 1,050 €/m³
101 500 1,070 €/m³
501   1,080 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 50%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 20%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,5€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,280 €/m³
26 50 0,300 €/m³
51 75 0,500 €/m³
76 100 0,600 €/m³
101 500 1,000 €/m³
501   1,300 €/m³
Συντήρηση Υδρομετρητή: 1,20€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,750 €/m³
26 50 0,760 €/m³
51 75 0,765 €/m³
76 100 0,770 €/m³
101 500 2,550 €/m³
501   2,900 €/m³
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,850 €/m³
26 50 1,180 €/m³
51 75 1,220 €/m³
76 100 1,260 €/m³
101 500 1,300 €/m³
501   1,330 €/m³
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,50€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,425 €/m³
26 50 0,590 €/m³
51 75 0,610 €/m³
76 100 0,630 €/m³
101 500 0,650 €/m³
501   0,655 €/m³
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,50€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,450 €/m³
26 50 0,550 €/m³
51 75 0,600 €/m³
76 100 0,650 €/m³
101 500 1,200 €/m³
501   1,850 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,25€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 55%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,75€
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,550 €/m³
26 50 0,700 €/m³
51 75 0,750 €/m³
76 100 0,800 €/m³
101 500 0,830 €/m³
501   0,850 €/m³
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,700 €/m³
26 50 0,750 €/m³
51 75 0,850 €/m³
76 100 1,400 €/m³
101 500 1,950 €/m³
501   2,050 €/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,241€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 0,483€/m³
Από Εως Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,380 €/m³
26 50 0,430 €/m³
51 75 0,500 €/m³
76 100 0,700 €/m³
101 500 0,850 €/m³
501   0,860 €/m³