Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 08-06-2017 στην τ.κ. Σφακερών θα ξεκινήσουν εργασίες επισκευής και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα στην περιοχή του παιδικού σταθμού. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν τρεις ημέρες.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας σε τυχόν διακοπές υδροδότησης που θα προκύψουν κατά το διάστημα των εργασιών.