Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 6/6/2017 έχουν ξεκινήσει εργασίες αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού στην οδό Ιουλίας Ανδρεάδη.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα δεκαήμερο.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας σε ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν καθώς και σε τυχόν διακοπές υδροδότησης που θα προκύψουν κατά το διάστημα των εργασιών.