Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 14:31:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για ΔΕ Αχιλλείων (Αγ. Προκοπίου).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 11:50:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.418,68 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ως εξής :KA : 26.01.100.009 ποσό : 2.757,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 661,68
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 11:39:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.362,20 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 457,20 KA : 62.07.021.001 ποσό : 1.905,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 11:29:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την σύνταξη «Παροχή υπηρεσίας μηχανολόγου μηχανικού για βελτιστοποίηση ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης Νότου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 11:25:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-10-2017 10:02:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων κοπής για τις ανάγκες των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-10-2017 10:37:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης γερανών 2017.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-10-2017 09:58:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης οριζοντιογραφιών & Μηκοτομών για το έργο ‘’ Αποχέτευσης Κάτω Κορακιάνας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-10-2017 09:20:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή καλυμμάτων για την δεξαμενή της ‘Άνω Κορακιάνας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-10-2017 09:10:39