Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας μονοσωλήνιου για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-12-2017 12:45:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.318,24 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Μισθωση μηχ. επισκ. ζημιων υδρ. σε Καβο-Σπαρτ.-Κουσπ.-Αγ.Νικ.-Αγ.Ματθ.-Περιβ.-Βιταλ.-Αλυ.Λευκ.-Παυλ. ως εξής : KA : 54.00.600.000 ποσό : 642,24 KA : 61.98.000.010 ποσό : 2.676,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-12-2017 10:48:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 744,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ως εξής : KA : 54.00.600.000 ποσό : 144,00 KA : 62.07.010.003 ποσό : 600,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-12-2017 10:33:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για την «Ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών Δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλιοκαστρίτσας και Φαιάκων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-12-2017 08:16:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης Αγ. Μαρτίνου ΔΕ Θιναλίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 12:07:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ονόματος χώρου deya-Ker.gr.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 12:01:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλίας λυμάτων για την ΔΕ Κερκυραίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 11:37:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 11:31:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 5.208,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ως εξής : KA : 15.11.700.006 ποσό : 4.200,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.008,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 10:53:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 861,68 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ ως εξής : KA : 25.05.000.000 ποσό : 694,90 KA : 54.00.600.000 ποσό : 166,78
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-12-2017 10:48:08