ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αντλητικά συγκροτήματα ύδρευσης 2020

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-11-13 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 100000
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΝΝΑΟΡΓΤ-6ΤΦ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 13η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 10/11/ 2020 και ώρα 13:00 , από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 46362 και για τεχνικά θέματα ο κ. Μάμαλος Γεώργιος τηλ. 26610 46362


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.