ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης 2020

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-10-09 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58207.5
Περίληψη Διακήρυξης: 6Τ9ΙΟΡΓΤ-ΤΙΨ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Διευκρινιστικό σημείωμα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 09-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ έως την 07/10/2020.

Αρμόδια υπάλληλος η κυρία Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 2661046362 και για τεχνικά θέματα ο κ. Μιχαλόπουλος Μιχάλης - τηλ. 2661040266.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.