ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ηλεκτρολογικές Εργασίες Φαιάκων & Παλ/των 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 23800
Περίληψη Διακήρυξης: 79ΞΔΟΡΓΤ-Ο5Φ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 22-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το ένα ή και τα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ανά Δημοτικό Διαμέρισμα που θα αφορά την προσφορά του υποψηφίου, συνεπώς εγγυητική 238,00 ευρώ αν ο υποψήφιος δίνει προσφορά για ένα Δημοτικό Διαμέρισμα, εγγυητική 476,00 ευρώ αν ο υποψήφιος δίνει προσφορά για τα δύο Δημοτικά.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

Αρμόδιος υπάλληλος η κυρία Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 2661046362. 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.