ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. πόλης Κέρκυρας

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2022-04-14 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 216000
Περίληψη Διακήρυξης: 64ΑΝΟΡΓΤ-70Λ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, αποτελεί η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Πόλης Κέρκυρας για τα έτη 2022-2023. Περιλαμβάνει την αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, την υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολικά την ευθύνη λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. για διάρκεια 12 μηνών

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.