ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών έτους 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 115000
Περίληψη Διακήρυξης: Ω7Φ7ΟΡΓΤ-ΖΜ4
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, την 09η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας 150 ημερών δηλαδή 

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού 569 ευρώ εφ’ όσον ο υποψήφιος προσφέρει μόνο για τον επί μέρους προϋπολογισμό του τμήματος Βορρά, ποσού 569 ευρώ εφ όσον ο υποψήφιος προσφέρει μόνο για τον επί μέρους προϋπολογισμό του τμήματος Νότου, ποσού 1.137 ευρώ εφ όσον ο υποψήφιος προσφέρει μόνο για τον επί μέρους προϋπολογισμό του τμήματος Κέντρου.
  2. Εφ όσον ο υποψήφιος καταθέσει προσφορά για 2 ή τρία επί μέρους τμήματα του προϋπολογισμού θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή με το άθροισμα των ανωτέρω αναφερόμενων ποσών Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 8 η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑK.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 26610 46362.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.