Εκτύπωση

Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Masterplan) Κέρκυρας 2020

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-10-27 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Μελέτες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58417.47
Περίληψη Διακήρυξης: 6Λ2ΥΟΡΓΤ-ΒΛ0
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. (9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1) την 27η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιοι υπάλληλοι ορίζονται οι κ. Κατσαρός Αναστάσιος και η κ. Φαϊτά Αγγελική οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1 Κέρκυρα ΤΚ 49100 τηλ 26610-42362-46362.