ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Eργασίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών, λειτουργίας, συντήρησης και παρακολούθησης μονάδων αφαλάτωσης νερού

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 21600
Περίληψη Διακήρυξης: 6Κ9ΕΟΡΓΤ-ΝΛ5
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 27-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 2% του προϋπολογισμού 432,00 €.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,έως την 26η Μαϊου 2015 και ώρα 13:00π.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

Αρμόδια υπάλληλος η κύρια Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 2661046362.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ