ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Έγκριση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ έτους 2019.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-01-2019 13:23:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Καταβολή παραβόλου ως όρος παραδεκτού των υπ΄αριθμ. 320/2015, 2802/2018 και 2803/2018 εφέσεων για την ακύρωση των υπ΄αριθμ.πρωτ.54763/Α.Πλ.5980/24.10.2014, 54789/Α.Πλ.5982/24.10.2014 και 54781/Α.Πλ.5981/24.10.2014 Αποφάσεων Δημοσιονομικής Διόρθωσης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-01-2019 11:42:05
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.720,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ως εξής : KA : 54.00.600.000 ποσό : 720,00 KA : 61.00.000.000 ποσό : 3.000,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-01-2019 10:29:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-01-2019 08:29:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘ. ΚΩΔ. ALPHA
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-01-2019 08:20:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2019 10:32:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Εγκριση Εξουσιοδότησης Νομικού Συμβούλου ΔΕΥΑΚ να εκπροσωπήσει δικαστικώς την ΔΕΥΑΚ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της εναντίον της ΔΕΥΑΚ: 1. Αγωγής από 01-06-2018 (αριθμ. πραξ. κατ. 99/2018) και 2. Αγωγής από 01-08-2018 (αριθμ. πραξ. κατ. 141/2018)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2019 10:12:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα κ. Ρίζου Στέφανου για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη εξαιτίας προεξέχουσας βίδας σε αγωγό ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2019 08:37:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αίτημα εργαζόμενου ΔΕΥΑΚ, κ. Σπυρίδωνος Κ. Χυτήρη για χορήγηση χρηματικού βραβείου λόγω εισαγωγής τέκνων του σε ΑΕΙ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2019 07:34:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Λήψη απόφασης για την διαγραφή ημιφορτηγού αυτοκινήτου VOLKS WAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΑ 5788.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-01-2019 14:40:37

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ