ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών αναδόχου Κ. Κουλούρης & ΣΙΑ Ο.Ε.της σύμβασης 6723/04-08-2017 για την «Βελτίωση αντλιοστασίου αποχέτευσης Αγ. Κυριακής».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 14:29:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση αντλιοστασίου αποχέτευσης Αγ. Κυριακής».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 14:27:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αίτημα εργαζόμενων ΔΕΥΑΚ, κ. Ιωάννη Γερ. Αυλωνίτη και κ. Σπυρίδωνα Ι. Λευτεριώτη για χορήγηση χρηματικού βραβείου λόγω της εισαγωγής των τέκνων τους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 13:59:34
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών αναδόχου Σταμάτη Β. Κωστάντη του έργου της σύμβασης 5819/29-06-2018 με τίτλο ΄΄Έργο Βελτίωσης αντλιοστασίου αποχ. Αγίας Κυριακής΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 13:55:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δύο (2) Μηχανολόγων-Μηχανικών Π.Ε. με οκτάμηνη σύμβαση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18126/03-05-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω μη κάλυψης των θέσεων με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2018 προηγούμενη προκήρυξη.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 12:34:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 12:30:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 10:49:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 10:44:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 10:40:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-11-2018 10:35:10

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ