ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παράταση διάρκειας λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας μετά την λήψη σχετικών αποφάσεων από τους Δήμους: Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 102611/19-07-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 13:18:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΑΝΕΙΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 13:04:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αποδοχή των υπηρεσιών δεκαεννέα (19) εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. σε εφαρμογή Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου μετά την από 11-09-2022 (αριθμ.κατάθ.194/2022) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων που κατατέθηκε στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. με αριθμ.πρωτ.8802/13-09-2022.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 12:01:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 11:57:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 11:50:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 11:42:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΧΛΩΡΙΟ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 11:35:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-09-2022 10:57:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-09-2022 12:52:21
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄΄ στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-09-2022 11:58:21

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2022 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.