ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 603,88 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-01-2021 09:22:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΜΠΩ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-01-2021 12:43:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 818,40€ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-01-2021 12:40:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-01-2021 11:42:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2020, επιστροφή υπολοίπου ποσού και απαλλαγή υπολόγου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-01-2021 11:40:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλιών Δ.Ε. Κερκυραίων 2020» της σύμβασης 10083/30-11-2020 αναδόχου Βασιλείου Λιαρομμάτη Α.Β.Ε.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-01-2021 12:18:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Εισήγηση υπηρεσίας περί ΄΄Επιβολή Ποινικής Ρήτρας-Περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου εταιρείας ΄΄ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» στο έργο ΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΛΟΥΤΣΕΣ΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-01-2021 11:43:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-01-2021 09:45:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Εισήγηση της υπηρεσίας ΄΄Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Τμήματος Δ.Ε. Κερκυραίων 2020» της σύμβασης 8893/27-08-2020 αναδόχου εταιρείας ΄΄Γ.Κοντός-Α.Σάκκος Ο.Ε.’’
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-01-2021 17:37:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και ελεγκτών λειτουργίας σε γεωτρήσεις και δεξαμενές των περιφερειακών υδραγωγείων της Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-01-2021 17:33:55

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.