ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 481,11 € ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-03-2020 12:25:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-03-2020 11:26:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ 03/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-03-2020 10:36:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-03-2020 10:15:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-03-2020 09:21:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2020.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-03-2020 13:35:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΘΙΝΑΛΙΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-03-2020 12:03:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 992,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2020 13:14:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2020 12:29:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2020 12:21:21

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2020 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.