ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡ. 05/2022. ΧΕΠ 270
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2022 12:15:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ. ΧΕΠ 270
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2022 12:13:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ. 05/2022. ΧΕΠ 269
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2022 12:09:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜ ΣΩΛ. ΥΔΡ. ΔΕ ΛΕΥΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2022 10:47:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 18.631,87 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΙΜ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 13:07:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 1550,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ ΚΟΛ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙ ΑΡΙΛΛΑ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 13:02:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 17.422,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ Κ ΣΩΛ. ΥΔΡΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 12:57:34
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (12.400,00€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω κωδικών του γενικού λογιστικού σχεδίου:A/A Κωδικός & Περιγραφή Δαπάνης Συνολικό Ποσό Προϋπολογισμού Ανακληθέν Ποσό Υπόλοιπο Δεσμευμένο Ποσό ΑΔΑ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1 2065/14-03-2022 64.00.000.002 - Εξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων ΔΕ 15.000,00 10.000,00 5.000,00 2 2065/14-03-2022 54.00.600.000 - ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ 2.820.230,98 2.400,00 1.462.283,98 Σύνολο Μερικής Ανάκλησης 12.400,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 11:08:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΠΟ ΠΛΗΡ. ΔΕΗ. ΧΕΠ 361
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 09:22:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 30.997,63 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΑΠΟΣΤ ΛΟΓ ΥΔΡ. ΑΠΟΧ ΤΟΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2022 08:56:17

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2022 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.