ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΩΝ 12/2023 ΠΑΝΔΗ Α.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 11:21:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΩΝ 12/2023 ΙΔΑΧ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 11:17:58
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΩΝ 12/2023 ΙΔΟΧ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 11:13:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 31.948,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για ΑΑΥ-1306 ως εξής :61.98.785.003 KA : ποσό : 15.865,00 KA : 62.07.030.002 ποσό : 9.900,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 6.183,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 11:10:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 15.940,22 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για ΑΑΥ-1259 ως εξής61.00.000.002 KA : ποσό : 8.121,00 KA : 62.03.000.001 ποσό : 4.000,00 KA : 62.03.000.003 ποσό : 734,02 KA : 54.00.600.000 ποσό : 3.085,20
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 11:06:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 10:56:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΙΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 7,75 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-02-2024 10:02:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-02-2024 13:01:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.000,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΩΝ 12/2023 ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ ως εξής :82.98.539.900 KA : ποσό : 2.000,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-02-2024 12:52:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΕΛ ΣΚΑΦΩΝΑ (ΑΠΟΦ.:6-123/23)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-02-2024 12:12:21

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.