ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Γεώτρησης Αγίου Ματθαίου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-01-2020 11:45:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Κασσιόπης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-01-2020 10:31:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 22-835/11-11-2019 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες μείωσης παραγόμενης ιλύος στις Ε.Ε.Λ Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-01-2020 10:29:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα με αριθμ.πρωτ.12904/25-11-2019 Ίσερη Σπυρίδωνα του Ανδρέα για άδεια μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Πόλης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-01-2020 10:16:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΔΕΥΑΚ».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-01-2020 10:06:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ 241 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ . ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ. ΧΕΠ 1114
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-01-2020 08:55:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΠΥ ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . ΧΕΠ, 1113
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-01-2020 07:59:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-01-2020 13:38:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ έτους 2020.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-01-2020 13:35:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Επικαιροποίηση πενταετούς Σχεδίου δράσης ύδρευσης-αποχέτευσης στο Νησί της Κέρκυρας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-01-2020 13:31:28

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2020 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.