ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ακύρωση της υπ΄αριθμ.12-496/2020 προηγ.απόφασης του Δ.Σ. λόγω ανασύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΄΄Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας» και επανάληψη της διαδικασίας για την ανάθεση.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2020 08:18:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 8.026,47 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 13-569/3-9-2020 ως εξής :KA :61.98.100.020 ποσό : 6.472,96 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.553,51
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2020 08:14:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.712,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 13-572/3-9-2020 ως εξής :KA : 64.98.999.000 KA : ποσό : 3.800,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 912,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2020 08:10:21
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ. ΧΕΠ 733
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 11:40:59
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  1ΤΙΜ ΕΡΓ. Κ ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ. ΧΕΠ 716
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 10:50:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΡΑ ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 10:36:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης τιμών μονάδας εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών για τα έργα που θα προταθούν για ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 10:07:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. ΧΕΠ 199
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 10:04:34
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛ. ΧΕΠ 199
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2020 10:01:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  2 ΛΟΓ ΥΔΡ/ΣΗΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ. ΧΕΠ 720
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-09-2020 13:57:07

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2020 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.