ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 13:01:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΛΟΓ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1/4-30/6/20
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 12:34:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ 294-296-190 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ. ΧΕΠ 525
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 11:37:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ 373/374/372.ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ. ΧΕΠ 527
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 11:32:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ 438 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΧΕΠ 528.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 11:27:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡ. ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6/2020
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 09:59:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.440,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΑΠΟΦ 8-341/20/05/2020 .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-07-2020 08:25:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΜΑΥΡΑΝΔΡΕΑΣ . ΧΕΠ 526
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-07-2020 11:55:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 3/01/20 ΕΩΣ 2/07/20.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-07-2020 11:14:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΦ 15/2020 ΕΙΡΗΝΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ . ΧΕΠ 518
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-07-2020 11:06:43

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2020 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.