ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2019 13:54:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκσκαφέα.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2019 11:29:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.596,00,00 ΕΥΡΩ 2049 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2019 08:40:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.428,84 ΕΥΡΩ 2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Κ ΕΞΑΡΤΗΜ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2019 08:30:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 25.938,00 2019 ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ Κ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΣΘΜΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 12-443/19-6-2019
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2019 08:25:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Παραγωγή διαφημιστικού Σποτ για ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-07-2019 14:25:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Ενίσχυση ύδρευσης Σταυρού– Αγίων Δέκα».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-07-2019 14:22:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6.136,76 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-07-2019 13:32:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 6136,76 2019 ΓΙΑ ΜΘΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-07-2019 13:23:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6.136,76 ΕΥΡΩ 2019 ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-07-2019 13:18:00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.