ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 199.268,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΔΕΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 3-147/14-3-2019 ως εξής : KA : 15.05.007.320 ποσό : 7.315,00 KA : 61.00.000.006 ποσό : 1.900,00 KA : 63.98.020.000 ποσό : 66.500,00 KA : 81.00.000.000 ποσό : 18.000,00 KA : 81.00.300.000 ποσό : 105.553,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-03-2019 08:48:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 11:37:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΗΣ ΔΕΗ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 11:20:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛ. Σ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 11:09:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛ. Σ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 11:00:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αίτημα πρακτικής άσκησης του κ. Ευσταθίου Νικολαΐδη του Βασιλείου φοιτητή Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 10:41:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 10:40:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αιτήματα προκαταβολής μισθών εργαζομένων ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 10:36:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 10:18:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΛΤΑ Α.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-03-2019 10:18:08

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ