ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα:  Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού έτους 2011.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 13:15:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 620,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για Διάφορα έξοδα αποχ/σης ως εξής : 64.98.995.000 KA : ποσό : 500,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 120,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 13:14:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα:  Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού έτους 2012.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 13:11:07
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Μελιτειέων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 12:24:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Προμήθεια εμφακελωτικής μηχανής
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 11:24:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Κασσιώπης
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 11:12:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:54:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Προμήθεια εξοπλισμού γεωδαισίας
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:50:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣΑΛΕΝΔΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:39:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-Υλικά βαθμονόμησης οργάνων
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:28:14

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ