ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 11.455,74 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΕΡΓ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΧ. ΑΠΟΦ ΔΣ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 12:59:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 17.720,24 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΕΡΓ ΜΙΣΘ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 12:54:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 14.568,73 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ. ΓΕΡΑΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 12:47:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ακύρωση της υπ’ αριθμ.6-196/16/04/2021του Δ.Σ. και υποκατάσταση της επιτροπής οριστικής παραλαβής με νέα μέλη για το έργο «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μπενιτσών Δ.Ε. Αχιλλείων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 12:06:34
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ. ΠΙΣΤ. 2.457,68 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 12:02:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Κερκυραίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 11:43:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αχαράβης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 11:37:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών στην Παλαιά πόλη Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 11:27:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Κερκυραίων» της υπ’ αριθμ.3116/15-04-2021 σύμβασης αναδόχου εταιρίας Καμινάρης Α.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 11:19:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Στις Γράβες Λακώνων» αναδόχου Παναγιώτη Ι. Πολίτη.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 11:12:55

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.