ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Αντλητικά συγκροτήματα Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:53:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Αντλητικά συγκροτήματα Δ.Ε. Θιναλίου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:49:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Λευκιμμαίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:29:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Λευκιμμαίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:18:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για τις «Εργασίες επισκευής φωτοτυπικών XEROX».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:12:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για τις «Εργασίες επισκευών Α/Σ ύδρευσης Γαρδικίου και Καραβάκι Δ.Ε. Μελιτειέων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:08:05
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Ανανέωση συντήρησης υποστήριξης λογισμικού ARCGIS».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 10:03:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Κασσωπαίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:55:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 138.020,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤ.ΔΙΚ. ΑΠΟΦ .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:53:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Δ.Ε. Μελιτειέων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:51:39

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.