ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Μπενιτσών έτους 2021-22».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:46:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση μετά από κατάθεση προσφοράς για τις «Υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών και τηλεφωνικής υποστήριξης Μισθοδοσίας-Διαχείρισης Προσωπικού».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:36:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 24.772,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦ ΔΣ 4-119/19/03/21.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:23:59
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΔΕΣΜ ΠΙΣΤ 24.775,20 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧ. ΑΥΤΟΚΙΝ. ΑΠΟΦ ΔΣ 6-185/16/04/2021.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:17:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 17.804,54 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΟΙΚ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 6-184/16/04/21.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:11:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 77.492,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ. ΒΙΡΟΥ ΑΠΟΦ ΔΣ 4-99/19/03/2021.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 09:05:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης επί της οδού Ιάσωνος και Σωσιπάτρου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  11-05-2021 08:37:07
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Κερκυραίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2021 14:36:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2021 14:32:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ.ΚΩΤΣΕΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2021 12:08:23

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.