ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.3.4 ΣΥΜΒΑΣΗ
Θέμα:  Παράταση σύμβασης του προσωπικού που απασχολείται στο χρηματοδοτούμενο έργο, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών των δικτύων ύδρευσης» της πράξης «Παρακολούθηση και Έλεγχος περιφερειακών υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006226.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2021 10:31:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΧΕΠ 320
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2021 10:07:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021. ΧΕΠ 282
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 11:59:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΟΣΜΟΤΕ 52828761 ΑΠΟ 1/3/21 ΕΩΣ 29/04/21. ΧΕΠ 303
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 10:18:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ. ΧΕΠ 229
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 10:13:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ. ΧΕΠ 319
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 09:44:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ . ΧΕΠ 319
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 09:40:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  14 ΛΟΓ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Κ ΒΕΛΤ ΕΕΛ ΠΟΛΗΣ. ΧΕΠ 313
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 08:10:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΟΣΜΟΤΕ. ΧΕΠ 304
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 08:04:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ. ΧΕΠ 284
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-05-2021 07:52:48

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.