ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αλυκών Ποταμού

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αλυκών Ποταμού

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αλυκές Ποταμού, διότι ο υπάρχων αγωγός είναι μικρής διατομής, αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης της περιοχής, είναι πεπαλαιωμένος, έχει διαβρωθεί σε μεγάλο τμήμα του, εμφανίζει συχνά διαρροές και δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα έλλειψης νερού στην περιοχή.

Συνολικά αντικαθίστανται 1.850m αγωγού εκ των οποίων 1.500 μέτρα περίπου βρίσκονται επί της εθνικής οδού Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας και τα υπόλοιπα 350 μέτρα βρίσκονται σε επαρχιακή οδό. Με το ανωτέρω έργο θα ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και θα αναβαθμιστεί το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Προϋπολογισμός έργου:

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 333.929,00€ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης».


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.