ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων και Περιβολιού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Πρόκειται να αντικατασταθούν 12.650 μέτρα αγωγών οι οποίοι λόγω παλαιότητας καθιστούν επιτακτική την άμεση υλοποίηση του έργου.

Συγκεκριμένα, στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Γεωργίου θα τοποθετηθούν συνολικά 1.620 μέτρα αγωγών πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Αντίστοιχα, στην περιοχή των Αργυράδων θα τοποθετηθούν 1.200 μέτρα κύριων αγωγών καθώς και 2.300 μέτρα δευτερευόντων αγωγών διανομής. Τέλος, στην περιοχή του Περιβολιού θα αντικατασταθούν 2.600 μέτρα από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

Το έργο θα αναβαθμίσει το δίκτυο ύδρευσης, ελαχιστοποιώντας τις διαρροές και θα εξασφαλίσει τη σταθερή παροχή νερού στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων περιοχών.

Προϋπολογισμός έργου:

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 843.488,00€ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης».

Παραδοτέα πράξης:

Από την πράξη θα παραδοθούν 12.650 μέτρα νέων αγωγών ύδρευσης και θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια για τη ρύθμιση της ροής και την ασφαλή λειτουργία των αγωγών.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2023 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.