ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αγ. Μαρτίνος - Λούτσες στην Κέρκυρα

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αγ. Μαρτίνος - Λούτσες στην Κέρκυρα

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ200 από την Δεξαμενή Γούρνα Αγίου Μαρτίνου έως την δεξαμενή των Λουτσών με αγωγό από ελατό χυτοσίδηρο σε μήκος 2.300 μέτρων και από χαλυβδοσωλήνες επενδυμένους με πολυαιθυλένιο σε μήκος 500 μέτρων διαμέτρου Φ200.

Ο υφιστάμενος αγωγός υφίσταται πολλές ζημίες και βλάβες που οφείλονται στην διάβρωση λόγω παλαιότητας του αγωγού αλλά και στο υδραυλικό πλήγμα κατά τις χρονικές στιγμές διακοπής της ροής.

Ο υφιστάμενος αγωγός τροφοδοτεί το Δημοτικό Διαμέρισμα Λουτσών από τη δεξαμενή Γούρνες Αγίου Μαρτίνου, χωρητικότητας 250,00 Μ3.

Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 2.800 μέτρα.

Ο αγωγός θα καταλήγει στην δεξαμενή των Λουτσών. Από τη δεξαμενή αυτή υδροδοτείται η περιοχή των Λουτσών και της Περίθειας και ο αγωγός συνεχίζει μέχρι τη δεξαμενή στην Ημερολιά της Κασσιόπης .

Το έργο είχε σχεδιαστεί για να υδρεύσει σημαντικό τμήμα της περιοχής της Βόρειο –Ανατολικής Κέρκυρας μέχρι την Κασσιόπη που παρουσιάζει τεράστια τουριστική ανάπτυξη με υδροβόρες τουριστικές επιχειρήσεις Ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα :

Υποέργο 1: Αντικατάσταση Κεντρικού αγωγού Ύδρευσης Αγ. Μαρτίνος -Λούτσες 
Αφορά την αντικατάσταση 2.800 μέτρων σωλήνων  διατομής Φ200 στην Περιοχή Αγίου Μαρτίνου και Λουτσες στο ΔΔ Θιναλίων της Κέρκυρας. το υποέργο 1 (εργολαβία) θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/20156.

Υποέργο 2: (Αυτεπιστασία) : Σωστική - Αρχαιολογική Έρευνα
Αφορά παρακολούθηση εκσκαφών εργασιών , αποψιλώσεις, καθαρισμούς ,αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων,διερευνητικές τομές και πραγματοποίηση σωστικής ανασκαφικής έρευνας ,όπου απαιτηθεί. Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου και των κινητών ευρημάτων . Επίσης συντήρηση κινητών ευρημάτων και λοιπές εργασίες προστασίας ,εργαστηριακές αναλύσεις και λοιπές εργασίες

Παραδοτέα πράξης

Από την πράξη θα παραδοθούν 2.800 μέτρα νέων αγωγών ύδρευσης.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.