ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση ύδρευσης παραλίας Ύψου και Μπαρμπάτη από γεωτρήσεις Παλιοχώραφα

Ενίσχυση ύδρευσης παραλίας Ύψου και Μπαρμπάτη από γεωτρήσεις Παλιοχώραφα

Συνοπτική περιγραφή:

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή αγωγού για τη βελτίωση των συνθηκών και την ενίσχυση της ύδρευσης των Περιοχών Κάτω Κορακιάνας, Παραλίας Ύψου, Άγιου Μάρκου και Μπαρμπάτη, που είναι περιοχές με μεγάλο τουριστικό πληθυσμό και στις οποίες παρουσιάζονται ελλείψεις τους θερινούς μήνες που κατακλύζονται από τουρίστες. Επίσης, με το έργο αυτό θα γίνει αντικατάσταση και αύξηση ανεπαρκούς διατομής σε υφιστάμενους αγωγούς στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, της Δασιάς και του Αγίου Μάρκου.

Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν είναι 8.241m εκ των οποίων 4.338m βρίσκονται εντός οικισμών και 3.903m εκτός οικισμού. Τα προτεινόμενα έργα, αφορούν σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Ø180mm, συνολικού μήκους 2.300m, σωλήνα Ø160mm συνολικού μήκους 2.496mm, καθώς και 3.445m δευτερεύοντες αγωγούς μικρότερης διαμέτρου των Ø110mm. Επιπλέον, το παρόν έργο πραγματεύεται την κατασκευή δεξαμενής και χώρου τοποθέτησης των απαιτούμενων αντλιών τροφοδοσίας, πλησίον της θέσης των γεωτρήσεων στα Παλιοχώραφα.

Προϋπολογισμός Έργου: 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 794.619,00€ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης».


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.