ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και καταγραφής υδρομετρητών πόλης Κέρκυρας με χρήση IOT (internet of things) τεχνολογιών

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και καταγραφής υδρομετρητών πόλης Κέρκυρας με χρήση IOT (internet of things) τεχνολογιών

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής διαχείρισης και απομακρυσμένης καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται προμήθεια 3.575 ψηφιακών υδρομέτρων με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και μετάδοσης, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 35 συγκεντρωτών (Gateway Lorawan) και ασύρματου δικτύου συλλογής και μετάδοσης δεδομένων. Παράλληλα, θα γίνει ενοποίηση του λογισμικού λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων με το υφιστάμενο σύστημα ψηφιακής καταγραφής του δικτύου ύδρευσης (συστήματα GIS). Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω επικοινωνιακού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

Προϋπολογισμός έργου:

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1.565.765,00€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης».


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.