ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (master plan) Κέρκυρας

Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (master plan) Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ηπείρου επιβάλλει τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) από τις Δ.Ε.Υ.Α., με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού . 
Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η σύνταξη του εν λόγω σχεδίου.

Σκοπός υλοποίησης της πράξης είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Κέρκυρας, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α Κέρκυρας , μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό Υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παραδοτέα πράξης
 1. Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας
 2. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου
 3. Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
 4. Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
 5. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.