Εκτύπωση

Έλλειψη νερού στους Καστελλάνους Μέσης

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ ενημερώνει ότι η έλλειψη νερού που παρατηρείται αυτό το διάστημα στις περιοχές της ΔΕ Παρελίων και στους Καστελλάνους Μέσης οφείλεται στο γεγονός ότι δύο γεωτρήσεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης νερού και καταστροφής τους.

Από την ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. καταβάλλεται προσπάθεια να αποκατασταθεί με επείγουσες διαδικασίες η γεώτρηση στη θέση «Μοναστήρι» Πέλεκα. Παράλληλα, για τη συνολική λύση του προβλήματος της περιοχής έχει δρομολογηθεί και δημοπρατηθεί έργο ύδρευσης προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, με το οποίο προσδοκάται η συνολική βελτίωση των συνθηκών υδροδότησης της περιοχής στα επόμενα έτη.