Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 2016

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα:

Περίληψη Ανακοίνωσης Ανακοίνωση Έντυπο Αίτησης