Εκτύπωση

Εκ περιτροπής υδροδότηση Σινιών

Προκείμενου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μη επαρκούς υδροδότησης στην περιοχή σας για την περίοδο που διανύουμε, η ΔΕΥΑΚ είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει εκ περιτροπής υδροδότηση συμφωνά με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μονές Ημερομηνίες Ζυγές Ημερομηνίες
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
ΚΕΡΑΣΙΑ, ΚΑΣΟΜΗΤΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ, ΜΠΡΕΚΟΥΤΕΣ, ΑΓΡΙΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΥΡΙΣΙΩΡΟΥ, ΛΙΟΝΤΑΡΙ, ΜΕΛΙΣΟΝΙΑ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΟΥΦΑΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΙΓΓΛΑ, ΣΚΑΤΣΙΟΛΑΤΙΚΑ, ΝΩΕ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΑΛΩΝΙΑ, ΤΖΑΝΚΙΝΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΩΜΑΔΙ, ΑΓΝΙΤΣΙΝΙ, ΛΙΘΙΑΣΜΕΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ, ΧΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΝΩ ΒΙΓΓΛΑ
ΚΟΚΟΚΥΛΑΣ, ΚΑΡΙΩΤΙΚΟ, ΚΡΕΜΥΘΑΣ ΤΣΕΠΑΡΑΤΙΚΑ, ΣΑΝΤΑ, ΙΞΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑ, ΡΟΥ, ΤΡΙΤΣΙ, ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΑΤΙΚΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΑΤΙΚΑ, ΜΕΓΓΟΥΛΑΣ

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης , ενδέχεται η αλλαγή τους προγράμματος