Εκτύπωση

Πίνακες κατάταξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 2017

πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 2017 της ΔΕΥΑΚ 

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα:

Πίνακες Κατάταξης Εργατών ΥΕ

Πίνακες Κατάταξης Ηλεκτρολόγων ΔΕ