Εκτύπωση

Πίνακες κατάταξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 3/2018

Πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 3/2018 της ΔΕΥΑΚ 

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα:

ΠΕ πληροφορικής (Γραφείο Πληροφορικής)

ΠΕ πληροφορικής (Τμήμα Μελετών)

ΠΕ τοπογράφων μηχανικών