Εκτύπωση

Πρόγραμμα Διακοπών

Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει ότι ξεκινά νέο πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Νησιού.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές α) από τρέχοντες λογαριασμούς ύδρευσης, β) από διακανονισμούς και ρύθμιση παλαιών οφειλών, να προσέλθουν να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν άμεσα τις οφειλές τους , προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής της υδροδότησής τους.

Όπως είναι γνωστό η διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και για την σωστή λειτουργία τους θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε όλοι μας.