ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση γερανών 2015

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης γερανών 2015  και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 54.245,46€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κωδικού 61.98.60.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την μελέτη και τα έντυπα για την υποβολή των προσφορών  από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Αγγελική Φαϊτά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο τους στην γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 03/09/2015 και ώρα 13:00μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 11:00 π..μ. από την επιτροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.