Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εκτάσεως 25 περίπου στρεμμάτων

για τις ανάγκες προτεινόμενου έργου ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο "Μονάδα αντίστροφης όσμωσης και φωτοβολταϊκό πάρκο Κεφαλόβρυσου".

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο εκτάσεως 25 περίπου στρεμμάτων που να μπορεί να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκό πάρκο και μονάδα αντίστροφης όσμωσης. Η έκταση αυτή, πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη Λιβάδι Ρόπα, μεταξύ των περιοχών Κοκκίνι και Βάτος.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 31-07-2020 για πώληση έκτασης που να πληροί τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, προσκομίζοντας οικονομική πρόταση και τίτλους κτήσης του ακινήτου.