ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Πρακτορείων Είσπραξης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ. Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προτίθεται να δημιουργήσει Πρακτορεία είσπραξης Λογαριασμών, στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες των πρώην περιφερειακών δήμων του νησιού, σε συνεργασία με κατά τόπους ιδιώτες επιτηδευματίες.

 

Α. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του συνεργάτη (εισπράκτορα), ορίζεται σε 0,50 € (πενήντα λεπτά) για κάθε εισπραχθέντα λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ. Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που θα καταβάλλεται από τον καταναλωτή.

Η είσπραξη θα επικυρώνεται με την αναγραφή της ημερομηνίας είσπραξης, το σφράγισμα του λογαριασμού και του αποκόμματος είσπραξής του με την σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του εισπράκτορα.

Η απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από τους λογαριασμούς, γίνεται τουλάχιστον μια (1) φορά την εβδομάδα στο ταμείο της επιχείρησης και με την έκδοση σχετικών παραστατικών.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή πρακτορείου.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης.

4. Εγγυητική καλής εκτέλεσης αξίας 300€ (τριακόσια ευρώ), η οποία θα προσκομιστεί με την ανάθεση. 

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες – επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα σε οποιαδήποτε Δημοτική ή Τοπική ενότητα των παραπάνω πρώην Δήμων, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπο αίτησης καθώς και πληροφορίες δίνονται στο γραφεία Κέρκυρας τηλ. 2661042362, Λευκίμμης τηλ.2662025042 και Θιναλίων τηλ. 2663064384.

 

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχους αυτούς που θα κρίνει ως καταλληλότερους για την λειτουργία του πρακτορείου. Με τους επιλεγέντες ανάδοχους θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας διάρκειας δύο (2) ετών.

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.