ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με τη μεταφορά βοθρολυμάτων

Η ΔΕΥΑΚ στις περιοχές του Δήμου Κέρκυρας που δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εκκενώνουν τους ιδιωτικούς τους βόθρους χρησιμοποιώντας ιδιώτες βυτιοφορείς ακαθάρτων.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ θα ακολουθούνται πιστά τα παρακάτω:

 1. Οι βυτιοφορείς που επιθυμούν να παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΕΥΑΚ την άδεια μεταφοράς βοθρολυμάτων από την Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Κέρκυρας, προκειμένου να συνεργαστούν με την Επιχείρηση.
 2. Οι ιδιώτες που χρειάζεται να εκκενώσουν το βόθρο της κατοικίας τους ή της επιχείρησής τους, με προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Επιχείρηση.
 3. Εάν η χωρητικότητα του βόθρου είναι μεγαλύτερη των 10κ.β. θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση μηχανικού.
 4. Ο ιδιώτης πληρώνει το αντίτιμο που έχει οριστεί από τη ΔΕΥΑΚ και επιτρέπεται η εκκένωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
 5. Η μεταφορά των βοθρολυμάτων θα πραγματοποιείται μόνο κατά τις εργάσιμες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή από τις 07:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον ΒΙΟΚΑ πέρα του παραπάνω ωραρίου και φυσικά όταν αυτές οι ημέρες συμπίπτουν με αργίες.
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο βυτιοφορέας να εισέλθει στο χώρο του ΒΙΟΚΑ είναι να φέρει μαζί του την αίτηση – άδεια του ιδιώτη και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ο υπεύθυνος εργαζόμενος της ΔΕΥΑΚ στέλνει την επόμενη αμέσως ημέρα στο αρμόδιο γραφείο την αίτηση του καταναλωτή προκειμένου να αρχειοθετηθεί.
 7. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ η τιμή για ένα βυτιοφόρο όχημα 10 κυβικών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) πλέον ΦΠΑ 24%, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο ΒΙΟΚΑ Κέρκυρας, ενώ το ποσό των μεταφορικών επιβαρύνει επιπλέον τον καταναλωτή μετά από συνεννόηση με το βυτιοφορέα. Η τιμή αυτή ισχύει για τις περιοχές εκτός των ορίων του πρώην Δήμου Κερκυραίων.

Η τιμή που ισχύει για τις περιοχές εντός των ορίων του πρώην Δήμου Κερκυραίων, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, για κάθε βυτιοφόρο όχημα 10 κυβικών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (36,20 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Ο καταναλωτής δεν έχει καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ θα λαμβάνουν σχετικά δείγματα των βοθρολυμάτων, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση στις εγκαταστάσεις μας με πολύ υψηλού ακόμη και τοξικού ρυπαντικού φορτίου. Αν κάποιο όχημα βρεθεί να εκκενώνει λύματα εκτός αυτών των περιβαλλοντικών ορίων θα εξετάζεται από το Δ.Σ. η διακοπή της συνεργασίας μας με την συγκεκριμένη εταιρεία - βυτιοφορέα.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2023 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.