ΝΕΑ

Δελτίο τύπου 11/12/2021

Δελτίο τύπου 11/12/2021

Από τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε σήμερα ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά στην «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Άφρας», προϋπολογισμού 633.909,29 €.

Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό της Άφρας από την Περιοχή Κυρά Χρυσικού μέχρι το Τρίκλινο στην περιοχή της ΔΕ Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το έργο προβλέπει την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου (διότι το εν λόγω δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες που είναι υλικό ακατάλληλο για ύδρευση) με νέο από σωλήνες πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 7.700m διατομής Φ110 μμ. Επίσης θα τοποθετηθούν διακλαδώσεις του κεντρικού δικτύου συνολικού μήκους 300 μέτρων από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ50, Φ63 και Φ90 μμ. Ο υφιστάμενος αγωγός υφίσταται πολλές ζημίες και βλάβες που οφείλονται στην διάβρωση λόγω παλαιότητας του αγωγού.

Ειδικότερα τα έργα που θα εκτελεστούν θα είναι τα παρακάτω:

 • Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100, συνολικού μήκους 7.700 μέτρων, διαμέτρου Φ110 mm, ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
 • Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100, συνολικού μήκους 200 μέτρων, διαμέτρου Φ50 mm, ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
 • Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100, συνολικού μήκους 50 μέτρων, διαμέτρου Φ63 mm, ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
 • Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100, συνολικού μήκους 50 μέτρων, διαμέτρου Φ90 mm, ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
 • Τοποθέτηση βανών (δικλείδων διανομής) εντός ειδικών φρεατίων, στους κόμβους του δικτύου, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της ροής του ύδατος, αλλά και δυνατότητα απομόνωσης του δικτύου.
 • Τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων προστασίας του δικτύου (εκκενωτές, αεροεξαγωγοί).
 • Τοποθέτηση εντός του σκάμματος ταινίας σήμανσης του δικτύου.
 • Όλες οι εργασίες που προηγούνται των ανωτέρω, δηλαδή εκσκαφές, επιχώσεις, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, κλπ.
 • Θα τοποθετηθεί επίσης ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης της παροχής του αγωγού, διάταξη ελέγχου λειτουργίας του αντλιοστασίου Άφρας με βάση την στάθμη της δεξαμενής και πομποδέκτες ενημέρωσης του κέντρου ελέγχου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. με την τεχνολογία των συνδέσεων ΙΟΤ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2023 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.