ΝΕΑ

Δελτίο τύπου 5/1/2022

Δημοπρατήθηκε η αφαλάτωση Χρυσιήδας

Ικανοποίηση της Προέδρου της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ Μ. Υδραίου

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη δημοσίευση της προκήρυξης δημοπράτησης του μεγάλου έργου αφαλάτωσης Χρυσηίδας την 1η Φεβρουαρίου, προϋπολογισμού 29,1 εκ. Ευρώ, εξέφρασε η Πρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου. Η κ. Υδραίου χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντική, για την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης της Κέρκυρας, την εξέλιξη δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου αναφέροντας ότι η νέα χρονιά ξεκινά με θετικό πρόσημο.

Η προκήρυξη δημοπράτησης έγινε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  και αφορά την υλοποίηση δέσμευσης για την οποία είχαν ενημερώσει τη Δήμαρχο πριν από ένα περίπου μήνα ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραγιάννης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου κ. Κοτσώνης και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου κ. Τούρτα.

Για το θέμα, η κ. Υδραίου πρόκειται να κάνει εκτενή ενημέρωση την ερχόμενη Παρασκευή σε συνέντευξη τύπου την οποία πρόκειται να παραχωρήσει όπου αναμένεται να αναφερθεί στο σύνολο των έργων και των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ.

Το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 29,1 εκ. Ευρώ  “Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Α' Φάση: Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και Συναφή Έργα, Έργο Ύδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσηίδας” δημοπρατείται την 1η Φεβρουαρίου, η αποσφράγιση των σχετικών προσφορών θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου και η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί για 63 μήνες εκ των οποίων οι 27 αφορούν την περίοδο κατασκευής. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, προβλέπεται  περίοδος 36 μηνών για την κανονική λειτουργία και συντήρηση του έργου. Σημειώνεται ότι αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το έργο έχει προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην παρούσα φάση η δέσμευση του προϋπολογισμού βαρύνει το ενάριθμο 2019ΣΕ07600001 της ΣΑΕ 076 (ΑΔΑ: ΨΘ6Μ46ΜΤΛΡ-ΝΛΛ)75. Η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας πριν την ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.