ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ο δημότης πρέπει να προσκομίσει:

 

Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια την τακτοποίηση αυθαίρετου ή βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι είναι κτίσμα πριν του 1956. Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου, ΑΦΜ ιδιοκτήτη, φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη δήωση ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για το ακίνητό τους, εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση. Η Υπηρεσία χορηγεί αίτηση την οποία συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Δικαιολογητικά:

Α1. Υποβολή σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Δ/νση ακινήτου, τηλέφωνο).

Α2. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την πολεοδομία, με τη σχετική σφραγίδα για υδροδότηση (εργοταξιακής ή τελική θεώρηση). Αν το ακίνητο είναι κτισμένο πριν την ισχύ των οικοδομικών αδειών (πριν το 1956) τότε ο καταναλωτής προσκομίζει βεβαίωση πολεοδομίας με επικολλημένη πάνω πρόσφατη φωτογραφία του ακινήτου.

Α3. Πλήρη σειρά σχεδίων (Κάτοψη – Τομή – Τοπογραφικό).

 

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας έτσι ώστε να καθοριστούν επακριβώς τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης των ακινήτων.

Τηλέφωνα για νέες συνδέσεις με δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Κέντρο, 2661024143

Βορράς, 2663031311

Νότος, Μωραϊτικα, 2661075388

Νότος, Λευκίμμη, 2662025041-42

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.