ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ο λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης χρεώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του υδρομέτρου σας ανά εξάμηνο.
 2. Ελέγχετε συχνά το υδρόμετρό σας, παρακολουθώντας τους δείκτες με κλειστές βρύσες για 2-3 λεπτά. Εάν καταγράφει, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής σας. Ειδοποιήστε αμέσως υδραυλικό.
 3. Έχετε υποχρέωση να διατηρείτε το φρεάτιό σας ελεύθερο και καθαρό για την ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων από τον μετρητή σας. Διαφορετικά η Δ.Ε.Υ.Α.Κ δύναται να εκδίδει λογαριασμό με τεκμαρτή κατανάλωση και να προβαίνει σε εργασίες αποκάλυψης των φρεατίων με χρέωση αντίστοιχης δαπάνης.
 4. Οποιαδήποτε επέμβαση στα δίκτυα και τους υδρομετρητές ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ και επιβάλλεται πρόστιμο.
 5. Όταν ο καταναλωτής ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ του λογαριασμού ύδρευσης, η παροχή νερού διακόπτεται μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίζονται από τον κανονισμό. Επίσης αναπροσαρμόζεται το ύψος της εγγύησης στο εκάστοτε ποσό όπως αυτό έχει καθοριστεί κάθε φορά από το Δ.Σ. της επιχείρησης.
 6. Όταν ο καταναλωτής ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ του λογαριασμού επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.
 7. Για κάθε πληροφορία προσκομίζεται έναν προηγούμενο λογαριασμό.
 8. Παρακαλούμε να ενημερώσετε το αρμόδιο γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εφόσον κάποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο λογαριασμό σας λείπει, είναι λάθος ή έχει αλλάξει (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.).
 9. Σημείωση: Στοιχεία εμπιστευτικά από το αρχείο πελατών – καταναλωτών δίδονται μόνο στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο που έχει σχετικά εξουσιοδοτηθεί.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.