ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σύντομο Ιστορικό της Ύδρευσης στην Κέρκυρα

Δείτε τα καθοριστικά σημεία της ιστορίας μας
Image
1. Η ύδρευση της Κέρκυρας αποτέλεσε πεδίο τεράστιου προβληματισμού ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι κατά τον 8ο αιώνα προ Χριστού οι κάτοικοι της αρχαίας Κέρκυρας χρησιμοποιούσαν για την εξεύρεση νερού, πηγάδια που δημιουργούσαν στις αυλές των σπιτιών τους. Το αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο της Κέρκυρας που κατασκευάστηκε μεταξύ 1ου και 2ου αιώνα μ.Χ. από τους Ρωμαίους και που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό βρισκόταν στην περιοχή της Αγίας Γουργής Καναλίων.

2. Η σύγχρονη πόλη της Κέρκυρας υδρεύτηκε κατ’αρχήν το έτος 1832 από τα νερά της πηγής Καρτερίου Μπενιτσών μετά από σχετική απόφαση της τότε Αγγλικής Αρμοστείας. Η πηγή Καρτέρι αν και τροφοδοτείται από ασβεστόλιθους παρουσιάζει θειικά ιόντα στο επίπεδο των 440 mg/lt. Το 1840 προστέθηκαν στα νερά της πηγής του Καρτερίου και νερά της πηγής του Αγίου Νικολάου Μπενιτσών με περιεκτικότητα σε θειικά ιόντα 240 mg/lt. Ο σημαντικότερος παράγοντας των προβλημάτων της ύδρευσης είναι ο γεωλογικός και συγκεκριμένα η ποιοτική επιβάρυνση των σημαντικότερων πηγών του νησιού με θειικά ιόντα λόγω της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων γύψου στο έδαφος του νησιού.

3. Οι ποσότητες του νερού των πηγών Καρτερίου και Αγίου Νικολάου ήταν σχετικά μικρές και με την πάροδο των ετών και την αύξηση της κατανάλωσης τα προβλήματα ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας έγιναν ανυπέρβλητα. Έτσι το 1966 με τη σύμφωνη γνώμη του νομίατρου κ. Δ. Αβραμίδη και μετά από ειδική σύσκεψη εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου της Κέρκυρας εισήχθη νερό από την πηγή της Χρυσηίδας η οποία παρουσιάζει επίπεδο θειικών της τάξης των 1.200 mg/lt.

4. Έκτοτε η Κέρκυρα υδρεύεται με νερό αυξημένης σκληρότητας και επίπεδο θειικών 1.200 mg/lt περίπου (80 γερμανικών βαθμών).

Αντίστοιχα με την πόλη στην πλειοψηφία τους οι περιοχές του νησιού υδρεύονται με νερό πολύ σκληρό.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το 1991 προχώρησε σε εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τη λύση του προβλήματος. Η μελέτη εκείνη υπέδειξε την κατασκευή φράγματος στη θέση Ρεκίνι στη Βόρεια Κέρκυρα.

Μη έχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης τέτοιου έργου η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε στην παραχώρηση της σχετικής μελέτης στο ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα στη μονάδα Δ6 για τη συνέχιση της μελέτης με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των θειικών όλου του νησιού.

 

5. Προέκυψε έτσι μια πρόταση η οποία προέβλεπε την κατασκευή 3 φραγμάτων, 2 μονάδων αφαλάτωσης και ένα πλήθος αγωγών διασύνδεσης οικονομικού ύψους της τάξης των 250.000.000 ευρώ για τη λύση του υδρευτικού προβλήματος του νησιού. Η πρόταση αυτή έχει συζητηθεί επί σειρά ετών τόσο στην Κέρκυρα όσο και στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Αθήνας χωρίς όμως μέχρι σήμερα απτά αποτελέσματα. Έτσι το πρόβλημα της υψηλής σκληρότητας του νερού δεν έχει τύχει λύσης.

Επί 25 χρόνια το νησί της Κέρκυρας είναι δέσμιο του σχεδιασμού αυτού, που συνοδεύεται με ευχολόγια και υποσχέσεις, έχουν ξοδευτεί σημαντικά ποσά σε μελέτες και απαλλοτριώσεις και πραγματικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει.

6. Το 2016 η Δ.Ε.Υ.Α.Κ ξεκίνησε μία συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό να καταστεί δυνατή η τμηματική εκτέλεση του έργου και μετά από σύνταξη σχετικής μελέτης προτάθηκε η άμεση προώθηση τμήματος του έργου προϋπολογισμού 49.000.000 ευρώ που θα μπορούσε να εξασφαλίσει νερό καλής ποιότητας στην πόλη και την περιοχή της Νότιας Κέρκυρας που αποτελούν τα πληθυσμιακά κέντρα του νησιού, στη λογική βεβαίως της συνέχισης του υπολοίπου έργου σε επόμενες προγραμματικές περιόδους.

Ελπίζουμε ότι πλέον έχει ωριμάσει ο καιρός για την προώθηση του σχεδίου αυτού που θα φέρει για πρώτη φορά στο νησί νερό υψηλής ποιότητας.

Ύδρευση από πηγάδια

Τον 8ο αιώνα προ Χριστού οι κάτοικοι της αρχαίας Κέρκυρας χρησιμοποιούσαν για την εξεύρεση νερού, πηγάδια που δημιουργούσαν στις αυλές των σπιτιών τους

Ανασκαφή στο κτήμα Ευελπίδη

8ος αιώνας π.Χ.

2ος αιώνας μ.Χ.

Αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο

 

Το αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο της Κέρκυρας που κατασκευάστηκε μεταξύ 1ου και 2ου αιώνα μ.Χ. από τους Ρωμαίους βρισκόταν στην περιοχή της Αγίας Γουργής Καναλίων.

Πηγή Καρτερίου

Η σύγχρονη πόλη της Κέρκυρας υδρεύτηκε το έτος 1832 από τα νερά της πηγής Καρτερίου Μπενιτσών μετά από σχετική απόφαση της τότε Αγγλικής Αρμοστείας.

1832

1840

Πηγή Αγίου Νικολάου Μπενιτσών

Το 1840 προστέθηκαν στα νερά της πηγής του Καρτερίου και νερά της πηγής του Αγίου Νικολάου Μπενιτσών με περιεκτικότητα σε θειικά ιόντα 240 mg/lt.

Parts 1891

Πηγή Χρυσηίδας

Το 1966 με τη σύμφωνη γνώμη του νομίατρου κ. Δ. Αβραμίδη και μετά από ειδική σύσκεψη εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου της Κέρκυρας εισήχθη νερό από την πηγή της Χρυσηίδας η οποία παρουσιάζει επίπεδο θειικών της τάξης των 1.200 mg/lt.

1966

1991

Υπόδειξη ως λύσης του φράγματος στη θέση Ρεκίνι

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το 1991 προχώρησε σε εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τη λύση του προβλήματος σκληρότητας του νερού. Η μελέτη εκείνη υπέδειξε την κατασκευή φράγματος στη θέση Ρεκίνι στη Βόρεια Κέρκυρα.

Προτάθηκε η άμεση προώθηση του μεγάλου έργου των φραγμάτων

Το 2016 η Δ.Ε.Υ.Α.Κ ξεκίνησε συνεργασία με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό να καταστεί δυνατή η τμηματική εκτέλεση του έργου των φραγμάτων και μετά από σύνταξη σχετικής μελέτης προτάθηκε η άμεση προώθηση τμήματος του έργου προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ που θα μπορούσε να εξασφαλίσει νερό καλής ποιότητας στην πόλη και την περιοχή της Λευκίμμης.

2016

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2020 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.