ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-06-14 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 99882.19
Περίληψη Διακήρυξης: 66ΔΖΟΡΓΤ-ΘΚ1
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ.Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-06-08 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 55832
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΟΟΤΟΡΓΤ-ΨΤΥ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 08-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-06-03 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 399250
Περίληψη Διακήρυξης: 9Κ8ΑΟΡΓΤ-Ω39
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 03η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. .


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-05-25 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Μελέτες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58979.25
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΠΕΞΟΡΓΤ-ΨΗ7
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού στις Δημοτικές Ενότητες της Πόλης της Κέρκυρας, της Λευκίμμης και της Βορειοανατολικής περιοχής των Ασβεστολίθων του Παντοκράτορα, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL622.


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-05-24 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59973.5
Περίληψη Διακήρυξης: 9ΒΕΦΟΡΓΤ-ΣΒ8
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 24-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. 


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-05-17 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30750
Περίληψη Διακήρυξης: ΩΓΦ3ΟΡΓΤ-0ΒΞ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 17-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-05-11 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58000
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΑΜΞΟΡΓΤ-ΗΛ7
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. .


Σελίδα 1 από 29

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.