ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-04-02 14:00
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 700000
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΗΣΒΟΡΓΤ-ΟΝΧ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 02η Απριλίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ.Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-03-22 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 60000
Περίληψη Διακήρυξης: 97ΑΟΟΡΓΤ-ΒΔ5
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 22-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-01-11 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58000
Περίληψη Διακήρυξης: 69ΧΕΟΡΓΤ-ΒΤΖ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 11-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. .


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-12-14 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30000
Περίληψη Διακήρυξης: 60ΣΝΟΡΓΤ-ΕΗ9
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. .


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-11-13 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 100000
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΝΝΑΟΡΓΤ-6ΤΦ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 13η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. .


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-11-03 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59491.88
Περίληψη Διακήρυξης: Ω023ΟΡΓΤ-Ξ19
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.


Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-10-27 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Μελέτες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58417.47
Περίληψη Διακήρυξης: 6Λ2ΥΟΡΓΤ-ΒΛ0
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. (9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1) την 27η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.


Σελίδα 1 από 28

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.