ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (master plan) Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ηπείρου επιβάλλει τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) από τις Δ.Ε.Υ.Α., με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού . 
Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η σύνταξη του εν λόγω σχεδίου.


Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων και Περιβολιού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Πρόκειται να αντικατασταθούν 12.650 μέτρα αγωγών οι οποίοι λόγω παλαιότητας καθιστούν επιτακτική την άμεση υλοποίηση του έργου.


Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αλυκών Ποταμού

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αλυκές Ποταμού, διότι ο υπάρχων αγωγός είναι μικρής διατομής, αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης της περιοχής, είναι πεπαλαιωμένος, έχει διαβρωθεί σε μεγάλο τμήμα του, εμφανίζει συχνά διαρροές και δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα έλλειψης νερού στην περιοχή.


Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και καταγραφής υδρομετρητών πόλης Κέρκυρας με χρήση IOT (internet of things) τεχνολογιών

Συνοπτική περιγραφή

Με το παρόν προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής διαχείρισης και απομακρυσμένης καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας.


Ερευνητικές γεωτρήσεις σε εκτέλεση της υδρογεωλογικής μελέτης βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή:

Με το έργο αυτό προβλέπεται η εκτέλεση 7 δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Βορειοδυτικής Κέρκυρας, 6 γεωτρήσεων στην περιοχή της Βορειοανατολικής Κέρκυρας και 3 γεωτρήσεων στην περιοχή των Αγίων Δέκα.


Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή:

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών Κασσιόπης και Αχαράβης (κοινότητες Αγίου Παντελεήμονα και Αγίου Στεφάνου) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να αντικατασταθούν 10.440 μέτρα αγωγού, διατομής από Ø90mm μέχρι Ø160mm. Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές αυτές, αποτελείται στην πλειοψηφία του από σιδηροσωλήνες, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζουν συχνές εμφράξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συχνών προβλημάτων έλλειψης νερού, αλλά και τη διαρκή ανάγκη για επιδιόρθωση βλαβών σε τοπικό επίπεδο.


Ενίσχυση ύδρευσης παραλίας Ύψου και Μπαρμπάτη από γεωτρήσεις Παλιοχώραφα

Συνοπτική περιγραφή:

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή αγωγού για τη βελτίωση των συνθηκών και την ενίσχυση της ύδρευσης των Περιοχών Κάτω Κορακιάνας, Παραλίας Ύψου, Άγιου Μάρκου και Μπαρμπάτη, που είναι περιοχές με μεγάλο τουριστικό πληθυσμό και στις οποίες παρουσιάζονται ελλείψεις τους θερινούς μήνες που κατακλύζονται από τουρίστες. Επίσης, με το έργο αυτό θα γίνει αντικατάσταση και αύξηση ανεπαρκούς διατομής σε υφιστάμενους αγωγούς στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, της Δασιάς και του Αγίου Μάρκου.


Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άφρας

Συνοπτική περιγραφή:

Με το έργο προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Άφρας από την Περιοχή Κυρά Χρυσικού μέχρι το Τρίκλινο διότι το εν λόγω δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες που είναι υλικό ακατάλληλο για ύδρευση.


Σελίδα 1 από 2

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.