ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2.013.172,83 ΕΥΡΩ , ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-02-2021 08:09:35
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 8.211.329,29 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 14:24:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 142060,00 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 14:12:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 251651,77 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 2-40/15-02-2021 Ως
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 14:04:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 371.746,65 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 13:59:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παροχή παγίας προκαταβολής έτους 2021 και ορισμός διαχειριστή αυτής.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 13:50:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 75.351,64 ΕΥΡΩ , ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 13:14:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 5.170.458,26 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 2-40/15/02/2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 13:05:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.ΔΣ 2-40/15-02-2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 12:58:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και απ΄ευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του αποφρακτικού ΜΑΝ ΜΕ 38473 της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. μετά την υπ΄αριθμ.18-824/2020 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-02-2021 11:47:42

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.