ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-06-2021 13:44:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παραχώρηση εγκατάστασης μονάδας αντίστροφης όσμωσης της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. από Τ.Δ. Γιαννάδων μετά από αίτημα Τ.Δ. Γιαννάδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-06-2021 10:45:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.516,08 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-06-2021 09:53:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Θέμα:  Μετάταξη εργαζόμενης ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. κ.Αγγελικής-Αρετούσας Σκευούλη του Γεωργίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-06-2021 09:28:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Θέμα:  Αίτημα μετάταξης εργαζόμενου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. κ.Κουτάγιαρ Σπυρίδωνος-Κων/νου του Λάμπρου από την ειδικότητα Υ.Ε. Εργάτη σε Τεχνίτη Υδραυλικού Δ.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-06-2021 09:23:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.927,14 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-06-2021 14:08:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 37.200,00 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-06-2021 14:02:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.356,05 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-06-2021 13:59:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 5.511,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-06-2021 13:48:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.216,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-06-2021 13:39:51

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.