ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 15:05:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 13:36:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Απόφαση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., μετά την 1097/18-02-2021 ανακοίνωση της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του N.4764/2020 (ΦΕΚ256/Α΄/23-12-2020).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:50:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2.480,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤ. ΑΠΟΧ ΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΦ ΔΣ 2-48/15/02/2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:49:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡ. 2020. ΧΕΠ 74
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:41:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 ΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021. ΧΕΠ 71
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:33:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ. ΧΕΠ 73
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:29:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ. ΧΕΠ 72
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:24:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ. ΧΕΠ 72
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:19:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  1ΛΟΓ ΥΠΗΡΑΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΥΑΚ. ΧΕΠ 43
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-02-2021 11:13:36

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.