ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 12:26:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών προς την ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 12:15:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Ορισμός Προϊστάμενου Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δικτύων και Εγκαταστάσεων Νότου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 12:08:05
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡ. . ΧΕΠ 431
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 11:45:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΠΥ 181,182 Ε Κ ΣΠΡΙΦΤΗ ΟΕ.ΕΠΙΣΚ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ. ΧΕΠ 435
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 10:48:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-06-2021 08:49:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-06-2021 14:22:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-06-2021 14:10:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΕΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ. 3072,72 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡ. ΕΓΚΑΤ. ΔΕ ΠΑΡΕΛ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-06-2021 13:55:59
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜ ΠΙΣΤ14.880,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΠΥΠΟΛ. ΟΙΚ 2021 ΓΙΑ ΕΡΓ ΑΦΑΙΡ. Κ ΔΙΑΘ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΕΡ. ΥΠΟΛΕΙΜ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-06-2021 13:50:20

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.