ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΝΑΝΤΙ 7ου ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ 2020
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 13:58:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΔΑΝΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 13:55:21
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΣΥΝΤΗΡ. & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ. ΜΟΝ. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 13:35:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων Δ.Ε. Λευκιμμαίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 13:18:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 13:15:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 09:44:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 09:42:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 09:40:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΠΡΟΣ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-05-2021 09:35:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4/2021
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-04-2021 11:05:24

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2021 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.